the third ethics of permaculture is Create Surplus .

artı değer yaratmak .

sürdürülebilir yaşamın üç ana prensibinin birisi de ekonomi .

artı değer yaratmak , ürün yaratmak , ve bu ürünü değiş tokuşlarla dolaştırıp ihtiyacı olanlara ulaştırmak ve bu üründen bir haz yaratılması ve yaşamın sürdürülmesi .

ürün değiş tokuşunda kimisinin delicesine bağlı olduğu ve sevdiği , kimisinin […]