the third ethics of permaculture is Create Surplus .

artı değer yaratmak .

sürdürülebilir yaşamın üç ana prensibinin birisi de ekonomi .

artı değer yaratmak , ürün yaratmak , ve bu ürünü değiş tokuşlarla dolaştırıp ihtiyacı olanlara ulaştırmak ve bu üründen bir haz yaratılması ve yaşamın sürdürülmesi .

ürün değiş tokuşunda kimisinin delicesine bağlı olduğu ve sevdiği , kimisinin de delicesine nefret ettiği ve kaçtığı bir nesne var , para .

yerine göre yaşamın tadını getiren , yerine göre de yaşamın tüm tadını kaçıran , ilişkileri kırıp döken tehlikeli bir silah , para . ilk insanın ilişkilerini örnekleyip para’nın kullanılmadığı toplumlar yaratmaya çalışanlar var . günümüzün bir gerçeği para .

“adil ticaret” bilinciyle belirlediğimiz bir fiyatlar var .

ürünlerimiz :

zeytin , adaçayı , limon otu , melisa ..