create a forest from the beginning

bir orman yarat

balkonumuzda bahçemizde ormancıklar , tarlalarımızda kocaman ormanlar yaratabiliriz , yaratmalıyız .

orman yaratacağımız yerin sınırı yok , orman büyüklüğünün sınırı yok .

bir orman’ı 4 aşamada yaratıyorum :

yer düzenlenmesi ,
yükseltilmiş yatakların hazırlanması ,
ekim dikime başlanması , ve
sulama sisteminin kurulması .

yer düzenlenmesi :

bitki yetiştirmek için , toprağa ihtiyacımız var .

balkonunuzda bahçenizde tarlanızda yeteri kadar toprak yoksa , toprak […]

Yazan |Ocak 29th, 2015|make forest, start your forest|Yorum yok

orman 1

orman yaratmaya başlamazdan önce ve şimdi .

başlangıçta verimsiz ve kireçli bir toprağımız vardı .
üç beş santim kazdıktan sonra bizim buralarda yaygın olan ve ‘kööke’ dedikleri ( köyke mi ?! ) beyaz , kireçli , taş gibi kaya gibi sert bir tabakaya ulaşıyoruz .

yer düzenlemesi .
‘orman yaratmaya’ , ilk aşama olarak , tarlayı , toprağı […]

Yazan |Ocak 28th, 2015|forest-1|Yorum yok

orman 2

1980 öncesi buralar çam ormanıydı , çalılıktı . ormandı , içindeki tüm canlılarıyla zengindi , toprağı vardı verimli . tarım alanları yaratmak için yakıldı yıkıldı açıldı , ormansızlaştırıldı . bir süre toprak sürüldü , arpa buğday ekildi ormanın bıraktığı verimli topraklarda . toprak erozyonuyla yavaş yavaş verimli üst toprak yıkanıp aşınıp gitti . vermsizleşti ve […]

Yazan |Ocak 27th, 2015|forest-2|Yorum yok

orman 3

orman-3’ün felsefesi ::

bu orman’ı yapma amacım , bir orman’ın oluşum sürecini , oluşumun ardışıklığını , silsileyi , oluşumların birbirlerini izlemelerini ( ‘succession’ ) deneyimlemek .

toprakta çok küçük bir hayat başlatabilirsek , bir bitki dikebilirsek , o bitkinin dalında yaprağında kökünde başka canlılar yer edinip yaşamaya başlar . bu yeni canlılarla yeni yaşam birlikteliği bulan başka […]

Yazan |Ocak 26th, 2015|forest-3|Yorum yok