nasıl olur da bir bitkiyi “yabani” olarak , istenmeyen , kötü olarak nitelendirebiliriz , tanımlıyabiliriz ?..
bir şeyi kötü-iyi olarak tanımlamak göreceli , ancak önyargılarla böyle göreceli bir nitelendirme yapılabilir .
doğa kusursuz ve doğada iyi-kötü yok .
öncelikle bu felsefeyi özümsemek . doğada , doğal sistemde , doğal düzende herşeyin bir yarayıcı varolma nedeni var .
tek tek […]