permakültür ,
Permanent ve Agriculture
ve aynı zamanda
Permanent ve culture

sözcüklerinden türetilmiştir . Sürdürülebilir Tarım ve aynı zamanda , Sürdürülebilir Kültür olarak anlıyoruz .

permakültür ,

doğa’ya karşı değil , doğa’yla birlikte , doğa’yla ahenk içinde çalışma , yaşama felsefesidir .
doğa’yı ve doğal örüntüleri gözlemliyerek sürdürülebilir ve kendi kendini yenileyen bir tasarımlar yapma bilimidir .
doğal örüntülerden esinlenerek bu örüntüleri taklit […]