… toprak …

< sürmeden toprağı , sürdürmek yaşamı :: sürdürülebilir tarım >

“permakültür” :: sürdürülebilir tarım .

“doğal tarım” :: sürdürülebilir tarım .

doğa’nın kusursuz dengesi ve hoşgörüsüyle her çeşit canlı ve bitkiye yer vererek yarattığın “orman” :: sürdürülebilir tarım .

orman , zaten başlıbaşına sürdürülebilir yaşam , yaşamın ta kendisi !

endüstriyel ya da konvansiyonel tarım , adının da […]