toprağın üstüne örtülen örtü .

nasıl bir örtü ?  ne gibi örtü maddeleri kullanılır :
inorganik ya da
organik bir örtü olabilir .

inorganik örtü : plastik , naylon gibi inorganik bir örtü olabilir , biz tarlada kalıcı olabilecek böyle
maddeleri kullanmıyoruz .

organik örtüler neler olabilir :
eski halı kilim battaniye ,
boyalarında kimyasallar , madenler içermeyen gazete , kartonlar ,
taze ya da kuru otlar yapraklar , yaş kuru dallar ,
sönmüş ya da sönmemiş hayvan gübreleri ,
kompost , toprak .

ne işe yarar bu malç :

* sürdürülebilir yaşam , sağlıklı toprakla başlar . toprak sağlıklı ise , bitkiler de , sen de ben de biz de sağlıklı oluruz . yukarıda belirtilen organik maddelerin biri veya birkaçından oluşturulan 15 – 20 cm gibi bir kalınlıktaki bir malç , bir ekosistem , bir sürü canlı için bir yuva , bir yaşam alanı , hayat oluşturur . bir ağacın , bir bitkinin çevresinde oluşturulan böyle bir örtü , o bitkinin hayatına hayat katar , besin verir , sağlık verir .
* toprağı ,  yazın yakıcı sıcaklarından korur , toprağın nemli kalmasını sağlar , böylece su , yani enerji , yani zaman tasarrufu sağlar . kışın dondurucu soğuklarında ise köklerin donmasını önler .
* sönmemiş gübre , yani taze gübre , sönme sürecinde enerji açığa çıkarıp yakıcı olduğu için , kontrol altına almak istediğimiz otların üzerine taze gübre sererek ‘yabani’ otlardan yakarak kurtulabiliriz . bitkilerimize sönmemiş gübre verirsek , köklerini yakabiliriz , dikkat etmek gerekir .

nerelerde kullanabiliriz :

* besinsiz , verimsiz topraklarda , bitkilerimizin , ağaçlarımızın etrafına uygulayabiliriz .
* yayılıcı otları – yabani otları – bastırmak , kontrol altına almak için .

örtü , bir yaşam başlangıcı olarak çok önemli . zamanımız oldukça uygulamamız gerekir . zeytin ağaçlarından budadığım zeytin dallarını , ellerimizle kırıp mümkün olduğunca küçük parçalar halinde , gelişmesine yardımıcı olmak istediğimiz ağaçların etrafına koyuyoruz . bunun üstüne biraz toprak , varsa biraz hayvan gübresi koyuyoruz . oluşturduğumuz bu örtü içinde bir hayatlar başlıyacak , burad hayat bulan canlılar , zeytin dalarını ve yapraklarını ayrıştırıp , parçalayıp , çürütüp , besin yapıp ağaçlarımıza verecek ve burada oluşan yaşam ortamı , kendi kendini besleyerek , yenileyerek devam edip , kendiliğinden sürüp gidecek .