tavukGubre-4her canlının sağlıklı gıdaya , besine ihtiyacı var . bir canlı ne kadar sağlıklı beslenirse yaşama , doğal koşullara , yaşamın zorluklarına , hastalıklara o kadar dayanıklı oluyor ve doktorlara ve ilaçlara daha az ihtiyaç duyuluyor ve yaşadığımız , bulunduğumuz yaşam ortamında , yani ekosistemdeki herkes daha mutlu oluyor .

onun için sağlıklı gıda , besin , herkesin hemencik kolay erişiminde ve sürdürülebilir olmalı , kendi kendini yenileyebilen , kendi kendini üretebilen olmalı . yoksa , sistemin dışından getirilen gıda , tüketilen , bitirilen enerji demek , tavukGubre-1doğal kaynaklar demek , karbon ayakizi demek .

tavuklar , hindiler , doğal ekosistemimizde gün boyu tarlada ağaçların arasında altında geziniyorlar , ot çöp böcü börtü ne bulurlarsa eşelenip yiyorlar , vitamin , protein ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar .
genel olarak , protein ihtiyaçlarını karşılamak için arpa buğday mısır veririz . buğday , demek , enerji demek . toprak , tarla , tarlayı sürmek , mazot demek . toprağın yorulması demek . sürdürülebilir değil .

tarlanın değişik yerlerine samtavukGubre-3ra , yani hayvan gübresi yığınları yerleştiriyoum . yaz aylarında belli bir nem gerektiği için suluyorum . üstlerine , sebze ormanlarından ayıkladığım otları , varsa yemek artıklarını serpiştiriyorum . bunlar , samrada bir yaşam ortamı başlatılmasını hızlandırıyor , bir sürü böcü börtü , solucanlar üremeye başlıyor . ve tavuklar da eşeleyip eşeleyip böcü börtü solucanları yiyorlar . bedava , sürdürülebilir protein . buğdaysız protein .

tavukların eşelemesiyle aynı zamanda samra yığını aktarılıyor ve samranın söndürülmesi , kompostlaşması sağlanıyor . bu kompostu , yeni ormanlarda kullanıyoruz .

tavukGubre-2

yerel yönetimlerle uygulamalar geliştirilip , otellerin , lokantaların organik atıkları , bahçelerdeki samra yığınlarının üzerine atılıp bir yandan organik atıkların çöp olması önlenirken , bir yandan da sürdürülebilir tavuk yetiştirilebilinir . bu da , sürdürülebilir tarım ve turizmin küçük bir kardeşlik , iç içelik örneği olur .

***